over ons

De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg.

Het fonds is voortgekomen uit het steunfonds van het Nederlands Verbond der Verenigingen ‘Pro Juventute’. Die verenigingen, eind negentiende eeuw opgericht en gefinancierd door particulieren, hadden als doel de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Leden van de verenigingen verleenden rechtsbijstand aan delinquente kinderen en hulp aan de ouders van deze kinderen. Het zijn de eerste instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij, en organisaties voor vrijwillige ambulante jeugdzorg. De Verenigingen Pro Juventute zijn de voorlopers van de huidige bureaus jeugdzorg.

Meer informatie over de Verenigingen Pro Juventute vindt u in de Canon Jeugdzorg.

Projecten en publicaties

Recente projecten die dankzij Pro Juventute tot stand kwamen zijn de ontwikkeling van instrumenten voor samenhangende besluitvorming in de bureaus jeugdzorg en participatieprojecten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

In de sfeer van de publiciteit werden bijdragen verleend aan een serie artikelen over het werk van de Raad voor de Kinderbescherming, aan een videofilm over een pension voor zwerfjongeren in Rotterdam, en aan een voorlichtingsvideo over kindermishandeling. Pro Juventute draagt momenteel ook financieel bij aan een bijzondere leerstoel aan de VU. Met de inzet van deze leerstoel ondersteunt Pro Juventute wetenschappelijk onderzoek naar en universitair onderwijs over de kinderbescherming.

Ook in het buitenland is Pro Juventute actief. Zo maakte het steunfonds de oprichting van een jeugdhonk in de Surinaamse provincie Nickerie financieel mogelijk, en steunde het in Israël een project dat Israëlische en Palestijnse kinderen bij elkaar bracht. Daarnaast werden in Zuid-Amerika projecten voor onder meer straatkinderen gesteund.

Het geld voor het steunfonds is grotendeels bijeengebracht door de huis-aan-huisverkoop van de Oranjekalender tussen 1947 en 1992. Het Koninklijk Huis stelde al die jaren exclusief voor de Pro Juventutekalender foto’s uit het familiealbum beschikbaar.

Contact

Onder de knop Contact ziet u wie de bestuursleden zijn en hoe u contact met Pro Juventute kunt opnemen. Ook vindt u daar de ANBI-gegevens.
Een heel ander steunfonds, waarmee we vanuit een ver verleden vast verwant zijn, is Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage.