Het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute bestaat uit:
Bas van Drooge, voorzitter
Hester Radstake, secretaris
Jan de Vink, penningmeester
Martin Dirksen
Lou Repetur
Femke Roosma

Secretariële ondersteuning:
Hennie de Vos-Hoekman


Adviseurs:
Els Deijkers
Wim Slot

Postadres:
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Gedeputeerdenlaan 16
8016 AZ Zwolle

E-mail:

info@projuventute.nl

(Nieuwe) website:

www.fondsvoorjeugdzorg.nl