Het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute bestaat uit:
Bas van Drooge, voorzitter
Hester Radstake, secretaris
Jan de Vink, penningmeester
Martin Dirksen
Lou Repetur
Femke Roosma

Secretariële ondersteuning:
Hennie de Vos-Hoekman


Adviseurs:
Els Deijkers
Wim Slot

Postadres
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Gedeputeerdenlaan 16
8016 AZ Zwolle

E-mail

info@projuventute.nl

 

ANBI-gegevens

Informatie over internaten

Bent u op zoek naar gegevens over internaten en dergelijke? De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is voortgekomen uit de diverse verenigingen Pro Juventute die vroeger bestonden. Het steunfonds heeft zelf nooit pleegkinderen geplaatst of internaten beheerd. We hebben dan ook geen toegang tot de archieven van voorheen de verenigingen Pro Juventute. Hier vindt u een handreiking om uw zoektocht te beginnen.