ANBI-gegevens Pro Juventute
 

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
RSIN: 8059.38.291

Adresgegevens en bestuurssamenstelling: Zie de pagina Contact

Doelstelling
De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg.

Bestuursleden van Pro Juventute zijn onbezoldigd. Het secretariaat krijgt een beperkte vergoeding.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan vindt u hier.

Hieronder vindt u relevante financiële jaarverslagen en het inhoudelijk jaarverslag inclusief het overzicht van baten en lasten.

 

Gerelateerde documenten