De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. Wil u meer lezen over de stichting? Alle informatie is te vinden op onze nieuwe website.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe website. En deze is nu online! De nieuwe website van Pro Juventute is te vinden via: www.fondsvoorjeugdhulp.nl.