Inleiding

De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. Wil u meer lezen over de stichting? Dat kan op onze pagina: over Pro Juventute.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe website. En deze is nu online! De nieuwe website van Pro Juventute is te vinden via: www.fondsvoorjeugdhulp.nl. Te zijner tijd zal de informatie van deze website vervallen.

Onze projecten in beeld

Het steunfonds is op veel terreinen actief. Recente projecten zijn de dvd 'Birsen' en een onderzoek naar de vindbaarheid van jeugdzorgdossiers. De bijzondere leerstoel Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit, gefinancierd door Pro Juventute, doet onderzoek naar de effecten van jeugdbescherming, zoals de ondertoezichtstelling. Wil u meer lezen over de projecten die door ons gesteund zijn? Dat kan op onze pagina projecten.