Onderzoeksproject Amsterdamse zedenzaak

De GGD Amsterdam doet, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC), wetenschappelijk onderzoek naar de psychische en lichamelijke gevolgen voor kinderen en hun ouders die betrokken zijn geweest bij de Amsterdamse zedenzaak. De Amsterdamse Zedenzaak kwam eind 2010 aan het licht. Veel jonge kinderen zijn hierbij slachtoffer geworden van seksueel misbruik en/of kinderpornografie. Het doel van het onderzoek is het systematisch in kaart brengen van de psychische en lichamelijke signalen en de korte- en lange termijn gevolgen van het misbruik bij de kinderen en hun ouders. Met behulp van dit onderzoek kunnen we de signalen en gevolgen beter leren herkennen, zodat we in de toekomst sneller kunnen ingrijpen en we de zorg aan kinderen en ouders kunnen verbeteren.