Pro Juventute financiert in 2014 tien Eigen Kracht-conferenties, op verzoek van de Eigen Kracht Centrale.

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die? En hoe houd je zeggenschap en regie over de aanpak? De Eigen Kracht-conferentie biedt uitkomst. 

Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt iemand samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator van de Eigen Kracht Centrale brengt iemands kring van familie en bekenden bijeen - zelfs als dat er niet meer lijkt te zijn - en organiseert de conferentie.

Sinds 2000 organiseert de Eigen Kracht Centrale Eigen Kracht-conferenties in heel Nederland. De Eigen Kracht Centrale werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

Meer weten: http://www.eigen-kracht.nl/nl