‘ Zie wat ik niet zeggen kan  een film van Anne-Mieke van den Berg.

‘Ik kon haar geen moment alleen laten, ze beet in mijn hand en schreeuwde, ik denk dat ze dacht: we hebben papa achtergelaten en nu gaat mama ook weg. Van mijn begeleider leerde ik hoe ik met haar angst om kon gaan.’

Zumrüt woont met haar dochtertje in de vrouwenopvang.

Kinderen maken soms dingen mee die niemand mee zou moeten maken; verwaarlozing, kindermishandeling of ze zijn getuige geweest van huiselijk geweld. Hoe krijg je deze kinderen weer zover dat zij uit hun schulp kruipen? Hoe kan je een kind weer houvast en vertrouwen geven? Hoe versterk je de band tussen ouder en kind?

Voor hulpverleners die werken met kinderen en hun ouders  – zowel in residentiële als in ambulante zorgsituaties - is de dvd Zie wat ik niet’ zeggen kan’ bedoeld.  

Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen en hun ouders. Welke basale werkvormen en welk zorgaanbod worden er ingezet om de weerbaarheid van kinderen te vergrote ?

Ook professionals vertellen over hun dagelijkse werkpraktijk: hun passie en betrokkenheid, eigen normen en waarden en over de emotionele betekenis van hun werk.    

‘Ik kan het rugzakje wel wat dragelijker maken, maar die beschadigingen bij het kind, die kan ik niet weghalen. Alles wat ik kan doen om het kind weer positieve ervaringen te laten opdoen, dat maakt mij gelukkig.’  Marjo ambulant jeugdhulpverlener.

De dvd geeft aanleiding tot kennisuitwisseling en deskundigheidbevordering en kan een bijdrage leveren aan discussies over actuele thema’s tijdens seminars, congressen en workshops. Ook is de dvd geschikt als voorlichting aan ouders en als lesmateriaal voor studenten om een goed beeld te krijgen van hun toekomstige beroepspraktijk.

Op de dvd staat een handleiding en uitgebreide achtergrondinformatie.  

U kunt de dvd bestellen via: www.movedmedia.nl

Of per e-mail: info@movedmedia.nl

Tel: 076 210 01 02