Maurice van Lieshout, Het Autismecafé: de kracht van ouders
Paperback, 64 blz, full colour, Verkoopprijs € 15,00, isbn:  9789491757020
Uitgeverij BigBusinessPublishers, in opdracht van Stichting Ovaal
Layout: Lokaal 7A, Sanne Dresmé

Het opvoeden van een kind met autisme is niet gemakkelijk. Ouders voelen zich vaak alleen staan. Hulpverleners zijn niet altijd deskundig genoeg en instellingen werken niet optimaal samen.

Lotgenotencontact blijkt een probaat middel om nieuwe kracht en energie op te doen.Het Autismecafé biedt laagdrempelig contact, voor en door ouders.In dit boek beschrijft Maurice van Lieshout de opzet en de effecten van het Autismecafé.

Het boek biedt praktische handvatten voor ouders, gemeenten en instanties die willen bijdragen aan de totstandkoming van een Autismecafé in hun regio.