Project eigen kracht

 

Eigen Kracht

In september 2005 is een onderzoek gestart onder de titel: Autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid, naar verloop en uitkomsten van Eigen Kracht Conferenties. Het is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam, i.s.m. PI-research te Duivendrecht en onderzoeksbureau WESP te Voorhout.  In mei 2008 verscheen het verslag De familie aan zet. 


In  dit onderzoek is nagegaan of de EKC's de nagestreefde positieve resultaten opleveren, waarbij de aandacht primair uitgaat naar de mate waarin:

Dit onderzoek is financieel ondersteund door Steunfonds Pro Juventute, het Ministerie van VWS, het OranjeFonds en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Gerelateerde documenten