Project SAMAH Meiden Actief

 

Meiden Actief

In november 2004 is SAMAH gestart, met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), met het project Meiden Actief (MA), een project gericht op maatschappelijke participatie van jonge vrouwelijke asielzoekers en tienermoeders. Eind september is het project afgerond. Na drie jaar ervaring is ons duidelijk geworden dat de specifieke aandacht voor deze groep zeer belangrijk is en blijft. Daarom zullen diverse onderdelen van Meiden Actief voortgang vinden bij SAMAH.

Dit zag er als volgt uit:
Inloopuren worden onder de naam SAMAH-café voortgezet op diverse locaties ( AZC, ama-locaties en grote steden) en waar nodig genderspecifiek aangeboden. Voorlichting zal gedaan worden door de Front Desk van SAMAH als onderdeel van het project Free2Choose. Meiden Actief (genderspecifieke aanpak) blijft als aanbod onder SAMAH4you, een project van de Front Desk van SAMAH Vrouwenhandel blijft hoog op de agenda bij SAMAH (o.a. door vooronderzoek vrouwenhandel en de voortgang daarop). Persoonlijke coaching zal onder het Mix2match-programma door vrijwilligers worden voortgezet.

Opmerking: Wegens het wegvallen van subsidie is stichting SAMAH in 2010 opgeheven.